Geen reactie en geen excuses van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur

Tot op vandaag – 11 januari 2022 – heeft M.P.J. Rubens mijn vragen niet beantwoord die ik hem stel op de pagina Reactie op leugenachtige brief van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten. Ook op mijn uitdaging aan hem om één leugen of onwaarheid op deze weblog aan te tonen op de pagina Reactie op dreigbrief van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten heb ik geen enkele reactie ontvangen. Advocaat M.P.J. Grote Bek staat dus opnieuw met zijn mond vol tanden.

Nergens blijkt uit dat M.P.J. Rubens € 50.000 heeft overgemaakt naar een goed doel of het geld dat hij van S. heeft ontvangen. Klaarblijkelijk is hij niet van zins om mij een geweldig plezier te doen. Ik had dat ook niet verwacht en uiteraard is dat zijn goed recht, maar ik zal daar rekening mee houden bij eventuele andere acties tegen deze slechte en onfatsoenlijke advocaat.

Advocaat M.P.J. Rubens weigert halsstarrig excuses aan te bieden

Tot op vandaag – 17 mei 2019 – heeft M.P.J. Rubens mij nimmer zijn excuses aangeboden voor zijn buitengewoon ernstige misdragingen, laat staan dat hij mij een redelijke schadevergoeding heeft aangeboden. Nu accepteer ik een schadevergoeding niet meer. Daarvoor is hij nu te laat. Hij heeft tijd genoeg gehad. Mocht M.P.J. Rubens ooit last krijgen van een knagend geweten, dan maakt hij het geld maar over naar een goed doel. Welgemeende excuses voor wat hij mij geflikt heeft, stel ik wel erg op prijs. Maar nergens blijkt mijns inziens uit dat M.P.J. Rubens inmiddels het verwerpelijke van zijn gedragingen inziet en overgegaan is tot een radicale gedragsmodificatie. Daarom moet voor deze slechte en onfatsoenlijke advocaat ernstig gewaarschuwd blijven worden.

Topadvocaat mr. Merel Dorgelo maakt gehakt van M.P.J. Rubens

Iemand had mij mr. Merel Dorgelo van advocatenkantoor SwitchLegal in Amsterdam aanbevolen voor mijn rechtszaak tegen S. omdat zij een topadvocaat is. En inderdaad, zij is een buitengewoon goede advocaat.

Mijn advocaat mr. Merel Dorgelo heeft werkelijk de vloer aangeveegd met M.P.J. Rubens, ze heeft hem gefileerd, ze heeft hem in de pan gehakt, ze heeft al zijn leugens professioneel en zakelijk verpulverd, M.P.J. Rubens is afgegaan als een gieter. Op een gegeven moment kon M.P.J. Rubens geen kant meer op. M.P.J. Rubens heeft dan ook zwaar gezichtsverlies geleden. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel en eerlijk duurt het langst. M.P.J. Rubens heeft zich dit volgens mij niet gerealiseerd. Ik geniet er altijd van als ik zie dat een arrogante kwal keihard onderuitgaat. Hoogmoed komt voor de val, denk ik dan.

Mocht je ooit een goeie advocaat nodig hebben, dan kun je beter mr. Merel Dorgelo nemen in plaats van M.P.J. Rubens. Mr. Merel Dorgelo is ook een correcte en nette advocaat. Ik weet zeker dat zij zich nooit zou lenen voor een zaak die zozeer stinkt als de zaak van S. Alleen een advocaat van zéér kwade zaken leent zich daarvoor.

Geniale zet van advocaat Merel Dorgelo
De beste actie van advocaat Merel Dorgelo vond ik om S. onder ede te horen. Vóór het getuigenverhoor beweerde S. bij hoog en bij laag dat hij mij om stukken had gevraagd. Tijdens het getuigenverhoor, toen S. onder ede stond, liet zijn geheugen hem als bij toverslag in de steek. Hij kon het zich plotseling niet meer herinneren. Na het getuigenverhoor herstelde het geheugen van S. zich echter weer als bij dezelfde toverslag: S. had mij wel om stukken gevraagd. Na de uitspraak van de rechter dat zij geen snars geloofde van de beweringen van S. en dat S. mij dus niet om stukken had gevraagd, nam het geheugen van S. wederom een wending van 180 graden: S. had mij inderdaad niet om stukken gevraagd, maar … Uiteraard was S. toch niet aansprakelijk voor mijn schade. Nota bene: slechte en onfatsoenlijke advocaat M.P.J. Rubens heeft schaamteloos meegedaan aan al dit gelieg van draaikont S. Ik kan niet anders concluderen dan dat S. en M.P.J. Rubens behoren tot het grootste tuig van Nederland en dat M.P.J. Rubens absoluut niet thuishoort in de advocatuur. Was iedere advocaat maar zo’n goede, correcte en nette advocaat als mr. Merel Dorgelo!

Oproep aan minister voor Rechtsbescherming
Drs. Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, wil bezuinigen op de uitgaven van de overheid voor rechtshulp en rechtspraak. De overheid is veel geld kwijt aan procedures die slechte advocaten als M.P.J. Rubens voeren. Ik roep minister Sander Dekker op om ervoor te zorgen dat slechte advocaten als M.P.J. Rubens die zich ervoor lenen om voor de rechtbank keihard te gaan liegen waardoor procedures onnodig lang duren, onmiddellijk uit de advocatuur geschopt kunnen worden. Dat scheelt de overheid heel veel geld. En alle kosten van de tegenpartij en van de overheid moeten verhaald kunnen worden op advocaten die voor de rechtbank keihard liegen of zich anderszins ernstig misdragen. Pluk ze, die rotte appels in de advocatuur!

De zaak tegen S. en M.P.J. Rubens heeft zich twee en een half jaar voortgesleept. Een voorzichtige schatting is dat ik er 250 uur aan kwijt ben geweest om al het gelieg te ontzenuwen. Een advocaat rekent algauw € 200 per uur. 250 x € 200 = € 50.000. M.P.J. Rubens zou me een geweldig plezier doen als hij dit bedrag ziet als een ereschuld en overmaakt naar een goed doel, dan kan hij daarmee zijn geweten zuiveren. Ik sluit echter niet uit dat hij geen geweten heeft, want hij heeft zich gedragen als een gewetenloze schurk. Het geld dat S. aan M.P.J. Rubens betaald heeft om voor de rechtbank keihard te gaan liegen, moet mijns inziens beschouwd worden als oneerlijk verkregen inkomsten (de term bloedgeld vind ik in dezen net iets te scherp). M.P.J. Rubens zou me een geweldig plezier doen als hij ook dat geld overmaakt naar een goed doel.

Ook klachten over M.P.J. Rubens of andere slechte advocaten?
Op de voortreffelijke website http://www.corrupteadvocaten.com staat: “Klanten klagen over hen, Rechters klagen over hen, En zij klagen over elkaar! Wat te doen met corrupte advocaten? Wij, zowel als verscheidene rechters en correcte advocaten geloven in het publiceren van dit corrupt vuil! Lees het forum en post of mail ons uw corrupte advocaat! Zolang u de waarheid spreekt en u het kan bewijzen heeft u niks te vrezen.” Op deze website staan veel klachten over slechte advocaten. Heb jij ook klachten over M.P.J. Rubens of andere slechte advocaten, dan kun je die op deze website uiten.

Zie ook https://twitter.com/togamafia: “Lijst met Corrupte Advocaten: het goorste vuil van Nederland dat wij samen zullen moeten opruimen, beste landgenoten!”

Zie ook https://www.sin-nl.org voor een zwarte lijst van artsen en een zwarte lijst van rechters.

Zie ook http://www.vrouwejustitiainverval.nl: ‘Lees hier over incompetente en corrupte advocaten en hun beschermheren. Alles over leugens en intimidatiepraktijken van advocaten.’

Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/13/liegen-is-taboe-voor-advocaten-maar-feiten-kleuren-mag-a1591898: ‘Liegen is taboe voor advocaten, maar feiten kleuren mag’.

Reactie op dreigbrief van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

Bij brief heeft M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten mijn advocate verzocht om mij te vragen zijn naam van deze website te verwijderen. Daarbij dreigt M.P.J. Rubens mij. De in mijn ogen slechtste advocaat van Nederland schrijft namelijk dat het in zijn ogen de voorkeur verdient dat ik dit uit eigen beweging doe. Het gemiddelde uurtarief van een advocaat ligt rond de € 200, maar mijn advocate moet voor meneertje uit Druten maar even gratis gaan bemiddelen in een conflict dat hij heeft uitgelokt door niet met vuur maar met dynamiet te spelen! En zo iemand durft zich ‘professioneel mediator’ te noemen. Laat me niet lachen. Mijns inziens kan M.P.J. Rubens zichzelf beter ‘professionele rechtbankleugenaar’ noemen. Deze website heb ik door meerdere juristen – uiteraard bedoel ik niet een juridische brokkenpiloot als S. – laten beoordelen en volgens hen is er niets onrechtmatigs aan. Voor een kort geding van M.P.J. Rubens tegen mij ben ik dan ook absoluut niet bang. Sterker nog: ik hoop van ganser harte dat M.P.J. Rubens een kort geding tegen mij gaat aanspannen. Dit zal namelijk leiden tot extra publiciteit en ik kan dan meer mensen waarschuwen voor deze slechte en onfatsoenlijke advocaat en heb een extra mogelijkheid om misstanden binnen de advocatuur aan de kaak te stellen. Mogelijk gaat M.P.J. Rubens mijn Nederlandse provider dreigen en besluit die om deze website uit de lucht te halen. Dit zal een averechts effect hebben voor M.P.J. Rubens: ik zal deze website dan onderbrengen bij een buitenlandse provider en op een groot aantal websites zal ik dan mijn klachten over M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur gaan publiceren.

Domme spelfouten van M.P.J. Rubens
Nota bene: de brief van M.P.J. Rubens is een kort briefje van tien zinnen. Toch heeft M.P.J. Rubens het gepresteerd om in dit korte briefje maar liefst zes spelfouten te maken. Dit onderstreept mijns inziens nog eens hoe dom M.P.J. Rubens wel niet is.

Uitdaging aan M.P.J. Rubens
Alles wat ik schrijf, is de waarheid. Ik ben niet zo’n smerige leugenaar als M.P.J. Rubens. Hierbij daag ik M.P.J. Rubens uit om één onwaarheid of leugen op deze weblog aan te tonen!

M.P.J. Rubens en S. blijven zich onbeschoft gedragen

Omdat walgelijke wanbetaler S. geen enkele blijk heeft gegeven mij ingevolge het vonnis € 2.900 plus wettelijke rente te willen betalen – aan betalen heeft S. een absolute pesthekel, hij geeft veel liever geld uit dat hij van een klant achterover heeft gedrukt – , heeft mijn advocate M.P.J. Rubens bij fax meegedeeld dat zijn cliënt S. binnen een week aan het vonnis dient te voldoen. M.P.J. Rubens heeft echter niet het fatsoen gehad om enige reactie te geven. Dit is het zoveelste bewijs dat M.P.J. Rubens en S. twee onbeschofte kerels zijn.

Reactie op leugenachtige brief van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur, die op knappe wijze heeft bewezen aanspraak te maken op de alias M.P.J. Lesvergeten, stelt in een brief die op http://vertellingen.web-log.nl gepubliceerd was en voorzien van kritisch commentaar, dat ik geheel in strijd met de waarheid gesuggereerd heb dat de negatieve uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak van een vrouwelijke klant van S. een gevolg zou zijn van een ‘omissie’ van S. Enig bewijs voor deze stelling levert mr. M.P.J. Lesvergeten niet. Hij is niet alleen een aantal lessen vergeten, de advocateneed en meerdere gedragsregels voor advocaten, maar ook de basisregel van het bewijsrecht, namelijk wie beweert, moet bewijzen. Als Maikel Rubens van Rubens Advocatuur de moeite had genomen de betreffende rechterlijke uitspraak in te zien, had hij geweten dat hij grote kletskoek verkoopt. Blijkens de uitspraak van de arrondissementsrechtbank Amsterdam van [xxxx] (reg.nr. [xxxx]) is de vrouwelijke klant van S., eiseres, niet-ontvankelijk verklaard. In de uitspraak staat: ‘Bij brief van [xxxx] heeft de gemachtigde van eiseres een bezwaarschrift ingediend’ en ‘Het bezwaarschrift van [xxxx] is dan ook te laat ingediend.’ Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door S. We kunnen daarom gevoeglijk aannemen dat S. het bezwaarschrift te laat heeft ingediend en dus eersteklas prutswerk heeft geleverd en eiseres schade heeft berokkend. S. is in hoger beroep gegaan. Dit is niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing is S. in verzet gegaan. Op [xxxx] staat de beslissing op het verzet. Dit is ongegrond verklaard. S. is een aangetekende brief aan hem kwijtgeraakt en heeft het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig betaald!

Vragen aan M.P.J. Rubens
Nou, meneer M.P.J. Rubens, als dit allemaal geen ‘omissies’ c.q. enorme blunders zijn van uw cliënt S., wat zijn het dan? En nog iets meneer M.P.J. Rubens, als uw cliënt S. toch zo’n geweldig werk heeft geleverd jegens de betreffende vrouwelijke klant, waarom heeft hij dan niet de rechterlijke uitspraken van haar procedures naar haar opgestuurd?

Advocaat M.P.J. Rubens blijft maar liegen
M.P.J. Rubens gaat onverdroten verder met schaamteloos te liegen over mij. M.P.J. Rubens beweert namelijk dat ik contact heb opgenomen met de vrouwelijke klant van S. om ontevredenheid bij haar op te wekken. In werkelijkheid heb ik enkel en alleen contact met haar opgenomen omdat zij een getuige is. Ik wilde van haar de bevestiging dat een van de vele lasterlijke beschuldigingen van de twee doortrapte rechtbankleugenaars annex ordinaire moddergooiers M.P.J. Rubens en S. vals is. Deze bevestiging heeft de betreffende vrouwelijke klant van S. inderdaad gegeven. Verder heeft ze verklaard dat S. haar heel slecht op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van haar procedures, haar geen processtukken heeft toegestuurd en dat ze S. een slecht iemand en een slechte jurist vindt. M.P.J. Rubens en S. weten dit allemaal want ik heb ze het uitgetypte telefoongesprek met deze getuige doen toekomen. De twee onbeschofte vlegels M.P.J. Rubens en S. hebben echter niet het fatsoen gehad om mij hun excuses te maken, laat staan dat ze hebben aangeboden mij schadeloos te stellen. M.P.J. Rubens en S. zijn werkelijk schorriemorrie!

Nog een vraag aan M.P.J. Rubens
De klap op de vuurpijl is dat M.P.J. Rubens mij aansprakelijk stelt voor de schade die zijn cliënt S. lijdt door mijn contacten met slachtoffers van diezelfde S. Vraagje meneer M.P.J. Rubens, welke schade bedoelt u precies? Deze slechte advocaat denkt kennelijk er een slaatje uit te kunnen slaan als iemand in een vrij land contact opneemt of onderhoudt met mensen. Een beter bewijs dat M.P.J. Rubens het liefst zo snel mogelijk uit de advocatuur geschopt moet worden, is er volgens mij niet.

De moraal van het bovenstaande moge duidelijk zijn: als je goede juridische bijstand wilt van een nette advocaat, dan kun je M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten beter links laten liggen.

Klachten over M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

Ronduit schandalig vind ik het hoe advocaat M.P.J. Rubens ofwel Maikel Rubens van Rubens Advocatuur (beëdigd op 24 juni 2005) zich in deze zaak heeft opgesteld. Deze snotneus in de advocatuur had mijns inziens net als meneer S. aan de balie geweigerd moeten worden. Advocaten als Maikel Rubens maken een smeerboel van de advocatuur om met Jort Kelder te spreken. Ik zie advocaten als Maikel Rubens als een groot gevaar voor de Nederlandse rechtspleging.

M.P.J. Rubens is een schaamteloze leugenaar
Omdat ik het als mijn burgerplicht beschouw anderen te waarschuwen voor M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur zal ik t.z.t. uitvoerig verslag doen van de malafide praktijken van M.P.J. Rubens. Gezien de ernst van de situatie zal ik alvast kort aangeven hoe deze consigliere zich misdragen heeft. Op grond van het dossier wist M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur of diende hij mijns inziens te weten dat meneer S. mij nimmer om onderbouwende stukken heeft gevraagd. Toch heeft M.P.J. Rubens keer op keer beweerd dat meneer S. mij wel om onderbouwende stukken heeft gevraagd. Uiteraard leverde M.P.J. Rubens geen enkel bewijs voor zijn bewering omdat die een aperte leugen is. Klaarblijkelijk is het terra incognita voor M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur dat je een rechtszaak niet kunt winnen als je geen bewijzen levert voor je beweringen.

M.P.J. Rubens probeert mijn goede naam aan te randen
M.P.J. Rubens heeft mij herhaaldelijk in zijn geschriften valselijk beschuldigd en op allerlei manieren trachten te diffameren. Deze valse beschuldigingen en pogingen mijn goede naam aan te randen hadden helemaal niets van doen met een de partijen verdeeld houdend geschilpunt. Ik vind dan ook dat M.P.J. Rubens zich beledigend en onnodig grievend over mij heeft uitgelaten. Klaarblijkelijk weet M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet dat rechters beslist niet houden van moddergooien. Ik heb spijkerhard bewijs in geding gebracht dat M.P.J. Rubens mij valselijk beschuldigd heeft. Toch heeft deze ongelikte beer niet het fatsoen gehad mij zijn excuses aan te bieden.

M.P.J. Rubens verkracht mijn woorden
Tijdens het getuigenverhoor toverde M.P.J. Rubens een brief van mij tevoorschijn waarin ik schreef dat ik bij een bepaalde werkgever provisie zou gaan ontvangen en dus vooraf geen exacte inkomensgegevens kon verstrekken. M.P.J. Rubens stelde enkele vragen hierover waarvan de relevantie mij totaal ontging. Ik maakte M.P.J. Rubens duidelijk dat hij belachelijke vragen stelde. Omdat ik provisie zou gaan ontvangen, wist ik natuurlijk niet hoeveel ik in totaal zou gaan verdienen en dus kon ik aan zijn cliënt meneer S. geen exact inkomen opgeven. In zijn conclusie van antwoord na enquête verdraaide M.P.J. Rubens mijn woorden. Deze beroepsleugenaar stelde dat ‘ik mijn inkomensderving niet verder kon of wilde onderbouwen (zoals ter zitting door mij ook nader bevestigd).’ Dat ik mijn inkomen niet wilde onderbouwen, was natuurlijk een keiharde leugen van M.P.J. Rubens net zoals dat ik mijn inkomen niet kon onderbouwen. Ik kon enkel en alleen mijn exacte inkomen van één bepaalde werkgever niet noemen. Als ik tijdens de enquête had geweten dat M.P.J. Rubens mij alleen maar vragen stelde om schaamteloos te gaan liegen over mij, had ik deze aartsleugenaar toen een flinke draai om zijn oren verkocht. Klaarblijkelijk beseft M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet dat hij zich volkomen belachelijk en ongeloofwaardig maakt als hij een getuigenuitspraak – die de rechter zelf ook waarneemt – zo over- en overduidelijk gaat verkrachten.

M.P.J. Rubens verkracht een citaat
M.P.J. Rubens heeft zelfs de kluit trachten te belazeren door mij zogenaamd te citeren, maar in het betreffende citaat een wezenlijk onderdeel weg te laten zonder dit aan te geven! Een grotere schoftenstreek is mijns inziens welhaast niet denkbaar.

M.P.J. Rubens handelt in strijd met de eisen van een goede procesorde
Bij vonnis heeft de rechtbank Arnhem bepaald dat mijn vordering op meneer S. van € 127,10 gegrond is en bij eindvonnis zal worden toegewezen. Tijdens de enquête begon meneer S. over dit bedrag te zaniken. Meneer S. redeneerde dat dit bedrag iets lager moest zijn, een redenering die ik niet kon volgen. De rechter kapte het gezanik van meneer S. af en zei dat ze daar al over beslist had. Dit heeft M.P.J. Rubens er niet van weerhouden om in zijn conclusie van antwoord na enquête opnieuw te gaan zeuren en zaniken over een luttel bedrag van € 30. De rechtbank Arnhem heeft deze zanikkous op gepaste wijze op zijn nummer gezet door gemotiveerd uit de doeken te doen dat het gezever van M.P.J. Rubens in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Klaarblijkelijk weet M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet hoe je op een behoorlijke wijze dient te procederen. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat er een nog slechtere advocaat in Nederland rondloopt dan M.P.J. Rubens. Ik ben van mening dat dit stuk tuig van de richel van het tableau geschrapt moet worden. Door de ernstige misdragingen van M.P.J. Rubens heb ik allerlei kosten moeten maken en heb ik honderden uren moeten spenderen aan mijn procedure tegen meneer S. Ik overweeg mijn schade op deze advocaat van kwade zaken te gaan verhalen.

Patroon L.D.M. Rubens-Snijders van Rubens Advocatuur schiet tekort
De patroon van M.P.J. Rubens is advocate L.D.M. Rubens-Snijders ofwel Linda Rubens van Rubens Advocatuur (beëdigd 25 juli 1997). Ik vind dat zij als patroon onvoldoende toezicht heeft gehouden op haar stagiair Maikel Rubens. Als jij ook klachten hebt over M.P.J. Rubens of L.D.M. Rubens-Snijders van Rubens Advocatuur, laat me dat dan alsjeblieft weten. M.P.J. Rubens moet mijns inziens gestopt worden. Deze snertadvocaat kan het beste stevig onder handen genomen worden, zodat hij voortaan een toontje lager zingt en zich wel wenst te conformeren aan fatsoensnormen.

M.P.J. Rubens belachelijk gemaakt
Op de interessante website http://vertellingen.web-log.nl van een inmiddels overleden zwager van meneer S. werd M.P.J. Rubens als M.P.J. Lesvergeten vakkundig voor aap gezet. Deze slechte advocaat annex arrogante kwal werd duidelijk gemaakt dat hij z’n kapsones achterwege moet laten. Dit ridicuul heerschap wilde mij voorschrijven met wie ik wel en niet mag omgaan. Als M.P.J. Rubens over enige intelligentie zou beschikken, zou hijzelf niet omgaan met een bonte hond als S.

Advocaat M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten verliest rechtszaak

De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis bepaald dat meneer S. mij nimmer om onderbouwende stukken heeft gevraagd en dus tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verbintenis. Het is meneer S. en zijn slechte advocaat, M.P.J. Rubens ofwel Maikel Rubens van Rubens Advocatuur in Druten, dus niet gelukt om de rechtbank met keiharde leugens om de tuin te leiden. De toch al imposante lijst van verloren rechtszaken van meneer S. is dus weer iets langer geworden.

Bij vonnis heeft de rechtbank Arnhem nog eens bevestigd dat meneer S. mij niet heeft gevraagd hem onderbouwende stukken aan te reiken. Verder heeft de rechtbank bepaald dat meneer S. mij € 2.900 moet betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding. In dit schadebedrag is € 127,10 begrepen, geld dat meneer S. niet toekomt en waar hij dus met zijn poten vanaf had moeten blijven, maar dat deze schurk wel in zijn zak heeft gestoken. Het is dit klantonvriendelijk en klantvijandig monster dus niet gelukt om geld van een klant achterover te drukken.

Klachten over S., de latere cliënt van advocaat M.P.J. Rubens ofwel Maikel Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

Ik ben ooit in zee gegaan met meneer S. omdat ik juridische bijstand in een geschil met mijn ziektekostenverzekeraar nodig had. Nou, dat heb ik geweten! Meneer S. heeft niet alleen onzorgvuldigheden, fouten en blunders gemaakt, maar hij heeft mij ook uiterst klantonvriendelijk, zo niet klantvijandig, bejegend. Meneer S. mag niet ‘advocaat’ achter zijn naam zetten, want alleen iemand die als advocaat geregistreerd staat, mag zich zo noemen. Daarom noemt hij zich ‘juridisch adviseur en procesjurist’. Dit zijn twee niet-beschermde aanduidingen. Het woord ‘procesjurist’ komt overigens niet voor in de Dikke Van Dale. Toen ik meneer S. vroeg waarom hij geen advocaat is, zei hij dat hij niet advocaat wilde zijn omdat klanten dan denken dat ze hem maar allerlei stukken kunnen toesturen. Dit is een bikkelharde leugen. Meneer S. heeft ooit een verzoek ingediend om beëdigd te worden als advocaat. Er kwamen daarop zulke slechte berichten over meneer S. binnen bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Arnhem dat de door meneer S. verzochte beëdiging niet is doorgegaan. Meneer S. had zelfs een advocate uitgescholden voor ‘stoepslet’!

Onzorgvuldigheden, fouten en blunders van meneer S.
Meneer S. heeft mijn naam verkeerd geschreven, hij heeft de namen van de tegenpartij verkeerd geschreven, hij heeft mijn adres verkeerd geschreven (waardoor een brief van hem aan mij bij de buren aankwam), hij heeft verkeerde data geschreven en hij heeft heel domme taalfouten gemaakt. Hierdoor heb ik constant in angst gezeten dat hij ook juridisch tekort zou schieten met als gevolg dat hij mijn zaak zou verprutsen en mij behoorlijk wat schade zou berokkenen. Na de uitspraak van de rechtbank over mijn geschil met mijn ziektekostenverzekeraar is mij pijnlijk duidelijk geworden wat voor een juridisch prutswerk meneer S. geleverd heeft. Toen een jurist de zaak grondig bekeken had, waren zijn woorden: ‘Ik ben het met je advocaat eens dat meneer S. behoorlijk heeft zitten te rommelen.’

In de rechterlijke uitspraak staat zo veel kritiek op meneer S. dat ik die uitspraak zie als een advies aan mij om meneer S. aansprakelijk te stellen voor zijn geklungel. Het voert hier te ver om alle steken die meneer S. heeft laten vallen, toe te lichten. Wat steeds in de uitspraak terugkomt, is dat meneer S. zijn stellingen totaal niet onderbouwd heeft. In de uitspraak staat onder andere:

· ‘Voor zover eiser [lees: meneer S.] zijn beroep heeft gegrond op de stelling dat hij van verweerster een oordeel verlangt over de causaliteit en relativiteit – een zogenaamde abstracte schadevergoeding – kan de rechtbank eiser [lees: meneer S.] hierin niet volgen, omdat het recht daartoe geen grondslag biedt. Immers, anders dan in het burgerlijke recht moeten reeds bij de aanvraag van een schadebesluit de gegevens worden verschaft die het bestuursorgaan nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen, bij gebreke waarvan het verzoek om schadevergoeding afgewezen dient te worden.’ Meneer S. heeft dus bestuursrecht verwisseld met civiel recht! Kan het nóg stupider?

· ‘De rechtbank overweegt voorts dat de door eiser [lees: meneer S.] eerst in beroep gevorderde kosten met betrekking tot het niet tijdig nemen van een besluit, nadat de rechtbank dat […] aan haar had opgedragen, de grenzen van dit geding te buiten gaat. [….] Ten overvloede overweegt de rechtbank dat eiser [lees: meneer S.] heeft nagelaten aan deze kostenpost een bedrag te koppelen zodat de rechtbank van oordeel is dat hij [lees: meneer S.] deze post onvoldoende heeft onderbouwd, hoewel hij [lees: meneer S.] daartoe wel in de gelegenheid is geweest. Bovendien is niet gesteld of gebleken dat eiser [lees: meneer S.] tegen het niet tijdig nemen van een besluit bezwaar heeft gemaakt, zodat hij [lees: meneer S.], voor zover sprake van schade mocht zijn hij deze niet heeft beperkt. Hieruit volgt dat eiser [lees: meneer S.] dus ook indien hij deze schade reeds aan zijn schadeverzoek ten grondslag had gelegd deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking zouden zijn gekomen.’

· ‘Ten aanzien van het gederfd inkomen. Eiser [lees: meneer S.] heeft, hoewel daartoe meermalen in de gelegenheid is gesteld, bij zijn verzoek om schadevergoeding geen gegevens of bescheiden overgelegd die verweerster nodig had om te kunnen vaststellen of eiser de door hem gestelde schade […] heeft geleden. Het was aan eiser [lees: meneer S.] om zodanige gegevens en bescheiden te verschaffen.’

· ‘Voor zover al sprake mocht zijn van kosten die op grond van het Bbp [Besluit proceskosten bestuursrecht] voor vergoeding in aanmerking zouden komen, heeft eiser [lees: meneer S.] nagelaten de gestelde kosten te specificeren en met concrete gegevens of bescheiden te onderbouwen, zodat verweerster het bezwaar […] in zoverre terecht ongegrond heeft verklaard.’

· ‘Ten aanzien van de immateriële schade. Eiser [lees: meneer S.] heeft, hoewel daartoe meermalen in de gelegenheid gesteld, bij zijn verzoek om schadevergoeding geen gegevens of bescheiden overgelegd die verweerster nodig had om te kunnen vaststellen of eiser de door hem gestelde schade heeft geleden. [….] Het was aan eiser [lees: meneer S.] zodanige gegevens en bescheiden te verschaffen.’

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat meneer S. iets in elkaar heeft geflanst om snel te kunnen cashen. Ik vind dat hij ten koste van mij zijn zakken heeft gevuld. Ik voel me dan ook opgelicht door meneer S.

Klantonvriendelijk gedrag van meneer S.
Vanaf het begin van onze samenwerking heeft meneer S. mij naar mijn mening onvoldoende op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure tegen mijn ziektekostenverzekeraar.

Ik heb meneer S. meerdere keren verzocht mij stukken toe te sturen. Iedere keer beloofde hij dit te doen. In werkelijkheid ontving ik niets, noch een bericht van verdaging. Hierdoor hebben we de grootste ruzie gekregen. Toen het meneer S. duidelijk was dat ik de samenwerking beëindigd had, stuurde hij me een brief. In plaats van zich uit te putten in verontschuldigingen en mij als de wiedeweerga de betreffende stukken toe te sturen, begon hij over zijn honorarium. Uiteindelijk heb ik – na tussenkomst van mijn advocaat! – de stukken ontvangen. Op sommige stukken heeft meneer S. me langer dan een jaar laten wachten!

Meneer S. weet ook wel dat hij mij slechte service verleend heeft want in zijn brief schrijft hij dat hij niet de alertheid en promptheid heeft opgebracht die ik van hem mocht verwachten.

Na deze geduchte aanvaring heb ik meneer S. ook meerdere malen verzocht mij een overzicht van de kosten die hij mij in rekening heeft gebracht, te sturen en alles wat onder de streep staat, te vereffenen. Volgens mijn berekening dien ik € 127,10 van hem te ontvangen wegens onverschuldigde betaling. Ook mijn advocaat heeft meneer S. bij zijn brief gevraagd om het overzicht te sturen en mij € 127,10 te betalen. Hierop heeft meneer S. niet gereageerd. Daarom heeft hij meneer S. een rappel gestuurd. Ook hierop heeft meneer S. in het geheel niet geantwoord. Volgens mij weet meneer S. ook wel dat dit erg onfatsoenlijk is want toen ik hem belde, zei hij dat hij tot zijn schande nog niet gereageerd had op de brief van mijn advocaat. Verder beloofde hij mij dat ik het overzicht zou ontvangen. Het overzicht heb ik uiteindelijk ontvangen. Op het kostenoverzicht heeft meneer S. me ruim een halfjaar laten wachten en op de vereffening laat hij me al meer dan twee jaar wachten!

Ik heb meneer S. gebeld en hem laten weten dat mijn advocaat enkele posten van zijn rekening graag gespecificeerd zag voor een zitting. Hij had geen zin om contact met meneer S. op te nemen omdat hij toch niet reageert op zijn verzoeken. Meneer S. vroeg me zijn faxnummer en zou hem die specificatie faxen. Tot op vandaag heeft hij hoegenaamd niets ontvangen. Ik wees meneer S. op de herhaalde verzoeken om mij € 127,10 te betalen. Meneer S. beloofde in de zaak te duiken en mij aan het eind van de week terug te bellen. Tot op vandaag heb ik niets meer van meneer S. vernomen. Meneer S. is werkelijk een meester in het niet-nakomen van zijn beloftes.

Ik heb meneer S. bij brief opnieuw en voor de laatste maal verzocht om mij binnen tien dagen € 127,10 te betalen. Meneer S. heeft echter niet het fatsoen gehad te antwoorden.

In mijn brief heb ik meneer S. erop gewezen dat er wel erg storende fouten stonden in zijn beroepschrift tegen het schadebesluit. Meneer S. antwoordde dat het een kladversie betrof en het officiële stuk deze fouten niet bevatte. Je moet er maar op komen om een klant een kladje te gaan toesturen dat allerlei fouten bevat! Meneer S. komt de twijfelachtige eer toe mij de slechtste service die ik ooit heb meegemaakt, te hebben geleverd. Een van mijn salestrainers gebruikte voor aanzienlijk minder klantonvriendelijk gedrag de karakterisering ‘nauwelijks verborgen minachting voor de klant’. Door de uiterst belabberde service van meneer S. heb ik schade geleden. Hij heeft echter nooit aangeboden deze schade te vergoeden.

Ik heb twee (potentiële) klanten naar meneer S. verwezen. Beide vrouwen heb ik daarvoor later mijn excuses aangeboden. Gelukkig zijn ze beiden zo verstandig geweest om geen gebruik te maken van de diensten van meneer S. De ene omschreef het telefoongesprek met hem als ‘héél onaangenaam’. Ze zei: ‘Ik ben er toen gelijk mee gekapt. Dat was mijn goeie intuïtie.’ De andere zei over enkele telefoongesprekken: ‘Het ging allemaal wat rommelig.’ Toen zij met meneer S. had afgesproken dat ze op een bepaald tijdstip zou terugbellen en hij er toen niet was – en hij zich dus niet aan zijn belofte hield – kapte ook zij met meneer S. Conclusie: ik ken drie (potentiële) klanten van meneer S. en alle drie heeft hij ze weggejaagd met zijn klantonvriendelijke houding!

Volgens mij is meneer S. behoorlijk naïef. Ik vermoed dat hij gedacht heeft dat hij al zijn mooie beloftes aan de telefoon makkelijk aan zijn laars kon lappen omdat ik toch niets kan bewijzen, maar omdat ik op een gegeven moment in de gaten had dat ik te maken heb met een onverbeterlijke woordbreker, heb ik alle telefoongesprekken met hem opgenomen.

Ook weet meneer S. kennelijk niet dat je je klachten over hem op internet mag publiceren indien de openbaar gemaakte mededelingen feitelijk juist en niet grievend zijn. Zie Jurisprudentie internetrecht, Kranten.com, Kazaa en 55 andere zaken. Onder red. van R.H. van den Hoogen, A.R. Lodder en M. van de Linden-Smith. Deventer: Kluwer. 2003, p. 315. Toen ik hem mijn voornemen meedeelde mijn negatieve ervaringen met hem online te zetten, stelde hij me al aansprakelijk.

Keiharde leugens van meneer S.
Mijn advocaat heeft meneer S. bij brief aansprakelijk gesteld voor zijn broddelwerk. Met zijn fax – waarin hij opnieuw heel domme taalfouten maakt – probeert meneer S. zich onder de claim uit te liegen. Daarnaast probeert hij mij zwart te maken om mijn processuele belangen te schaden. Volgens mij heeft meneer S. niet in de gaten dat hij zichzelf verlaagt tot een moddergooier. Ik vond het samenraapsel van leugens zo stuitend dat ik er anderhalve dag ziek van ben geweest.

Meneer S. is er inmiddels achter dat hij gigantisch geblunderd heeft door bestuursrecht met civiel recht te verwarren. Daarom probeert hij mij in de schoenen te schuiven dat ik hem ondanks zijn verzoek geen stukken heb verstrekt. Dit is niet alleen volstrekt ongeloofwaardig maar ook aantoonbaar gelogen.

Als meneer S. mij om bewijsstukken had gevraagd, had ik hem die natuurlijk geleverd, zeker als hij me gezegd zou hebben dat ik de zaak zonder die stukken zou verliezen.

Meneer S. beweert meerdere keren dat hij zat te wachten op stukken van mij. In zijn brief aan mij schrijft hij echter: ‘Van vertragingen in de procedures zelf is geen sprake geweest.’ Hoe kan dat als hij toch op bewijsstukken van mij zat te wachten? Een leugenaar moet een goed geheugen hebben, zei Quintilianus al in de oudheid.

Meneer S. stelt dat ik ‘steeds meer dan bereid [ben] om zeer veel energie, correspondentie, en procedures te wijden aan zaken die in [mijn] ogen “toch eigenlijk niet kunnen”, en [ik] schroom daarbij ook niet om alles uit de kast te halen om [mijn] opvattingen te toetsen en [mijn] mogelijke gelijk te beproeven’. Volgens meneer S. weiger ik vervolgens halsstarrig om enkele kopietjes over te leggen waarmee ik definitief mijn gelijk kan krijgen. Zou meneer S. zijn eigen leugens geloven?

Als meneer S. werkelijk geweten had dat mijn claims zonder bewijsstukken afgewezen zouden worden, had hij natuurlijk in zijn brief aan mij niet geschreven: ‘ik […] van oordeel ben dat, gelet op de te verwachten uitkomst van de beroepsprocedure, u uiteindelijk zelfs eerder financieel wijzer van e.e.a. geworden dan ingeval geen procedures nodig waren geweest, en u alles direct was uitbetaald.’ Ook had hij dan in zijn brief aan mij niet geschreven: ‘in het lopende beroep de door mij, namens u, terecht geclaimde, immers daadwerkelijk gemaakte, kosten’. Verder had hij mij dan niet geadviseerd in beroep te gaan.

Meneer S. stelt dat mijn advocaat hem nooit benaderd heeft. In werkelijkheid heeft mijn advocaat meneer S. een brief en een rappel gestuurd. Toen ik meneer S. hierover belde, zei hij letterlijk: ‘Ik heb ook inmiddels een brief ontvangen van uw advocaat. Ik moet inderdaad tot mijn schande bekennen dat die een paar weken heeft gelegen maar u heeft deze week nog antwoord.’ Een van de vele beloftes die meneer S. aan zijn laars heeft gelapt.

Samenvattend over meneer S.
Meneer S. heeft zichzelf gedegradeerd tot een volstrekt onbetrouwbaar iemand en hij heeft op beschamende wijze het vertrouwen dat ik in hem gesteld heb, beschaamd. Ik vind dat iemand die een klant zo durft te bejegenen, het niet verdient dat hij ook maar één klant heeft. Door de belabberde service van meneer S. heb ik zo veel ergernis en tijdverlies gehad dat ik eigenlijk een fikse schadevergoeding van hem zou moeten kunnen eisen.

Lessen uit buitengewoon negatieve ervaringen met meneer S.
Mijn advocaat zei over de hele zaak: ‘Je hebt lesgeld betaald.’ De drie belangrijkste lessen zijn volgens mij:

  1. Ga nooit in zee met een pseudoadvocaat. Een advocaat zei me: ‘Je kunt beter de slechtste advocaat nemen dan de beste leek.’ Meneer S. is naar mijn stellige overtuiging allesbehalve ‘de beste leek’. Nederland telt 13.500 advocaten. Mensen die geen advocaat zijn, maar wel graag de advocaat uithangen, kunnen we mijns inziens missen als kiespijn. Een groot nadeel van een niet-advocaat is dat die niet valt onder het advocatentuchtrecht en je niet met een klacht naar de deken en de raad van discipline kunt stappen. Verder is een niet-advocaat niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Ik vermoed dat meneer S. geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. In dat geval is hij erg link bezig.
  2. Betaal nooit vooruit. Als een dienstverlener zo onbeschoft als meneer S. blijkt te zijn, kun je niet meer je betaling opschorten totdat hij zijn halsstarrige weigering om normale fatsoensnormen in acht te nemen opgeeft of kost het je heel wat tijd en moeite om het te veel betaalde geld terug te krijgen.
  3. Zoek informatie over iemand met de zoekmachine Google voordat je zaken met hem doet. Als ik dat met meneer S. had gedaan, had ik geweten dat hij een slechte jurist is en had ik hem nooit als gemachtigde genomen.

Klachten S.
Toen ik een keer ‘S.’ intypte in de zoekmachine Google, kwam ik alleen zaken tegen die meneer S. verloren heeft of waarin hij gigantisch geblunderd heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die gebruik wenst te maken van een dergelijke dienstverlener.

Op [xxxx] heeft meneer S. zichzelf mijns inziens op onnavolgbare wijze een heel slechte naam bezorgd. In deze zaak is meneer S. een aangetekende brief aan hem kwijtgeraakt en heeft hij het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig betaald!!!!!!!!!! Heeft iemand ooit zo’n prutswerk meegemaakt? Ook in de twee zaken waarin meneer S. voor mij is opgetreden, is hij stukken kwijtgeraakt. In mijn brief aan hem heb ik dan ook geschreven: ‘Ik wijs u erop dat ik u twee keer de uitspraak van de bestuursrechter en twee keer de uitspraak van de raad van discipline heb opgestuurd omdat u die niet meer kon vinden. Klaarblijkelijk is uw wijze van klasseren om te huilen.’

De uitspraak van de arrondissementsrechtbank Amsterdam van [xxxx] (reg.nr. [xxxx]) heb ik ingevolge art. 8:79 lid 2 Awb opgevraagd. In deze zaak is eiseres niet-ontvankelijk verklaard. In de uitspraak staat: ‘Bij brief van [xxxx] heeft de gemachtigde van eiseres een bezwaarschrift ingediend’ en ‘Het bezwaarschrift van [xxxx] is dan ook te laat ingediend.’ Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door meneer S. We kunnen daarom gevoeglijk aannemen dat meneer S. het bezwaarschrift te laat heeft ingediend en dus eersteklas prutswerk heeft geleverd en eiseres schade heeft berokkend.

Meneer S. is een ordinaire moddergooier
Als dienstverlener moet je nooit iets negatiefs zeggen over een klant want iedereen die weet dat een dienstverlener dat doet, zal zich wel twee keer bedenken voor hij zich met zo iemand inlaat. Meneer S. blijkt dit niet te beseffen. In zijn conclusie van antwoord slaat en schopt meneer S. wild om zich heen. Dat meneer S. informatie die ik hem in vertrouwen gegeven heb, tegen mij gaat gebruiken, is al erg laag, maar dat meneer S. allerlei lasterlijke leugens over mij debiteert, vind ik nog lager dan laag, nog smeriger dan smerig en nog vuiler dan vuil. Meneer S. liegt werkelijk alles aan elkaar om onder aansprakelijkheid uit te kruipen. Als moddergooien een olympische sport zou zijn, dan zou meneer S. beslist de gouden medaille hebben. Uiteindelijk zal ik alle leugens van deze rechtbankleugenaar publiceren.

Als meneer S. op weerstand stuit, verandert hij in één brok venijn, aldus een van de slachtoffers van meneer S. Iedereen die niet het risico wil lopen om door meneer S. volstrekt ten onrechte door het slijk te worden gehaald, kan maar beter in een zeer grote boog om meneer S. heen lopen. Ik zeg dit niet snel over iemand, maar ik vind meneer S. een in- en inslecht mens zonder geweten.

Meneer S. is een slechte betaler
Bij deurwaarders staat meneer S. bekend als een notoire slechte betaler. Inmiddels is mij gebleken dat er aardig wat gedupeerden van de bedenkelijke betalingsmoraal van meneer S. zijn.

Meneer S. is een stalker
Mevrouw Heleen van Rijnbach-de Groot is sinds 1997 burgemeester van de gemeente Rozendaal. Zij kan er ook over meepraten wat voor figuur meneer S. is. Meneer S. heeft haar gestalkt en belaagd met beledigende/smadelijke brieven op haar privéadres. Zij heeft met succes via een kort geding een straatverbod voor meneer S. geëist. Lees het vonnis op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:1999:AA1038&showbutton=true

Klachten over slechte advocaat Maikel Rubens ofwel mr. M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur

Binnenkort worden op deze weblog klachten over slechte advocaat Maikel Rubens ofwel mr. M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur gepubliceerd. De meeste klachten zijn eerder in vrijwel dezelfde vorm op een andere weblog gepubliceerd. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 13 mei 2014 van een Spaanse burger tegen zoekmachine Google – http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-131/12# – zijn enkele passages verwijderd.