Klachten over M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

Ronduit schandalig vind ik het hoe advocaat M.P.J. Rubens ofwel Maikel Rubens van Rubens Advocatuur (beëdigd op 24 juni 2005) zich in deze zaak heeft opgesteld. Deze snotneus in de advocatuur had mijns inziens net als meneer S. aan de balie geweigerd moeten worden. Advocaten als Maikel Rubens maken een smeerboel van de advocatuur om met Jort Kelder te spreken. Ik zie advocaten als Maikel Rubens als een groot gevaar voor de Nederlandse rechtspleging.

M.P.J. Rubens is een schaamteloze leugenaar
Omdat ik het als mijn burgerplicht beschouw anderen te waarschuwen voor M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur zal ik t.z.t. uitvoerig verslag doen van de malafide praktijken van M.P.J. Rubens. Gezien de ernst van de situatie zal ik alvast kort aangeven hoe deze consigliere zich misdragen heeft. Op grond van het dossier wist M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur of diende hij mijns inziens te weten dat meneer S. mij nimmer om onderbouwende stukken heeft gevraagd. Toch heeft M.P.J. Rubens keer op keer beweerd dat meneer S. mij wel om onderbouwende stukken heeft gevraagd. Uiteraard leverde M.P.J. Rubens geen enkel bewijs voor zijn bewering omdat die een aperte leugen is. Klaarblijkelijk is het terra incognita voor M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur dat je een rechtszaak niet kunt winnen als je geen bewijzen levert voor je beweringen.

M.P.J. Rubens probeert mijn goede naam aan te randen
M.P.J. Rubens heeft mij herhaaldelijk in zijn geschriften valselijk beschuldigd en op allerlei manieren trachten te diffameren. Deze valse beschuldigingen en pogingen mijn goede naam aan te randen hadden helemaal niets van doen met een de partijen verdeeld houdend geschilpunt. Ik vind dan ook dat M.P.J. Rubens zich beledigend en onnodig grievend over mij heeft uitgelaten. Klaarblijkelijk weet M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet dat rechters beslist niet houden van moddergooien. Ik heb spijkerhard bewijs in geding gebracht dat M.P.J. Rubens mij valselijk beschuldigd heeft. Toch heeft deze ongelikte beer niet het fatsoen gehad mij zijn excuses aan te bieden.

M.P.J. Rubens verkracht mijn woorden
Tijdens het getuigenverhoor toverde M.P.J. Rubens een brief van mij tevoorschijn waarin ik schreef dat ik bij een bepaalde werkgever provisie zou gaan ontvangen en dus vooraf geen exacte inkomensgegevens kon verstrekken. M.P.J. Rubens stelde enkele vragen hierover waarvan de relevantie mij totaal ontging. Ik maakte M.P.J. Rubens duidelijk dat hij belachelijke vragen stelde. Omdat ik provisie zou gaan ontvangen, wist ik natuurlijk niet hoeveel ik in totaal zou gaan verdienen en dus kon ik aan zijn cliënt meneer S. geen exact inkomen opgeven. In zijn conclusie van antwoord na enquête verdraaide M.P.J. Rubens mijn woorden. Deze beroepsleugenaar stelde dat ‘ik mijn inkomensderving niet verder kon of wilde onderbouwen (zoals ter zitting door mij ook nader bevestigd).’ Dat ik mijn inkomen niet wilde onderbouwen, was natuurlijk een keiharde leugen van M.P.J. Rubens net zoals dat ik mijn inkomen niet kon onderbouwen. Ik kon enkel en alleen mijn exacte inkomen van één bepaalde werkgever niet noemen. Als ik tijdens de enquête had geweten dat M.P.J. Rubens mij alleen maar vragen stelde om schaamteloos te gaan liegen over mij, had ik deze aartsleugenaar toen een flinke draai om zijn oren verkocht. Klaarblijkelijk beseft M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet dat hij zich volkomen belachelijk en ongeloofwaardig maakt als hij een getuigenuitspraak – die de rechter zelf ook waarneemt – zo over- en overduidelijk gaat verkrachten.

M.P.J. Rubens verkracht een citaat
M.P.J. Rubens heeft zelfs de kluit trachten te belazeren door mij zogenaamd te citeren, maar in het betreffende citaat een wezenlijk onderdeel weg te laten zonder dit aan te geven! Een grotere schoftenstreek is mijns inziens welhaast niet denkbaar.

M.P.J. Rubens handelt in strijd met de eisen van een goede procesorde
Bij vonnis heeft de rechtbank Arnhem bepaald dat mijn vordering op meneer S. van € 127,10 gegrond is en bij eindvonnis zal worden toegewezen. Tijdens de enquête begon meneer S. over dit bedrag te zaniken. Meneer S. redeneerde dat dit bedrag iets lager moest zijn, een redenering die ik niet kon volgen. De rechter kapte het gezanik van meneer S. af en zei dat ze daar al over beslist had. Dit heeft M.P.J. Rubens er niet van weerhouden om in zijn conclusie van antwoord na enquête opnieuw te gaan zeuren en zaniken over een luttel bedrag van € 30. De rechtbank Arnhem heeft deze zanikkous op gepaste wijze op zijn nummer gezet door gemotiveerd uit de doeken te doen dat het gezever van M.P.J. Rubens in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Klaarblijkelijk weet M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur niet hoe je op een behoorlijke wijze dient te procederen. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat er een nog slechtere advocaat in Nederland rondloopt dan M.P.J. Rubens. Ik ben van mening dat dit stuk tuig van de richel van het tableau geschrapt moet worden. Door de ernstige misdragingen van M.P.J. Rubens heb ik allerlei kosten moeten maken en heb ik honderden uren moeten spenderen aan mijn procedure tegen meneer S. Ik overweeg mijn schade op deze advocaat van kwade zaken te gaan verhalen.

Patroon L.D.M. Rubens-Snijders van Rubens Advocatuur schiet tekort
De patroon van M.P.J. Rubens is advocate L.D.M. Rubens-Snijders ofwel Linda Rubens van Rubens Advocatuur (beëdigd 25 juli 1997). Ik vind dat zij als patroon onvoldoende toezicht heeft gehouden op haar stagiair Maikel Rubens. Als jij ook klachten hebt over M.P.J. Rubens of L.D.M. Rubens-Snijders van Rubens Advocatuur, laat me dat dan alsjeblieft weten. M.P.J. Rubens moet mijns inziens gestopt worden. Deze snertadvocaat kan het beste stevig onder handen genomen worden, zodat hij voortaan een toontje lager zingt en zich wel wenst te conformeren aan fatsoensnormen.

M.P.J. Rubens belachelijk gemaakt
Op de interessante website http://vertellingen.web-log.nl van een inmiddels overleden zwager van meneer S. werd M.P.J. Rubens als M.P.J. Lesvergeten vakkundig voor aap gezet. Deze slechte advocaat annex arrogante kwal werd duidelijk gemaakt dat hij z’n kapsones achterwege moet laten. Dit ridicuul heerschap wilde mij voorschrijven met wie ik wel en niet mag omgaan. Als M.P.J. Rubens over enige intelligentie zou beschikken, zou hijzelf niet omgaan met een bonte hond als S.