Reactie op leugenachtige brief van M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten

M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur, die op knappe wijze heeft bewezen aanspraak te maken op de alias M.P.J. Lesvergeten, stelt in een brief die op http://vertellingen.web-log.nl gepubliceerd was en voorzien van kritisch commentaar, dat ik geheel in strijd met de waarheid gesuggereerd heb dat de negatieve uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak van een vrouwelijke klant van S. een gevolg zou zijn van een ‘omissie’ van S. Enig bewijs voor deze stelling levert mr. M.P.J. Lesvergeten niet. Hij is niet alleen een aantal lessen vergeten, de advocateneed en meerdere gedragsregels voor advocaten, maar ook de basisregel van het bewijsrecht, namelijk wie beweert, moet bewijzen. Als Maikel Rubens van Rubens Advocatuur de moeite had genomen de betreffende rechterlijke uitspraak in te zien, had hij geweten dat hij grote kletskoek verkoopt. Blijkens de uitspraak van de arrondissementsrechtbank Amsterdam van [xxxx] (reg.nr. [xxxx]) is de vrouwelijke klant van S., eiseres, niet-ontvankelijk verklaard. In de uitspraak staat: ‘Bij brief van [xxxx] heeft de gemachtigde van eiseres een bezwaarschrift ingediend’ en ‘Het bezwaarschrift van [xxxx] is dan ook te laat ingediend.’ Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door S. We kunnen daarom gevoeglijk aannemen dat S. het bezwaarschrift te laat heeft ingediend en dus eersteklas prutswerk heeft geleverd en eiseres schade heeft berokkend. S. is in hoger beroep gegaan. Dit is niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing is S. in verzet gegaan. Op [xxxx] staat de beslissing op het verzet. Dit is ongegrond verklaard. S. is een aangetekende brief aan hem kwijtgeraakt en heeft het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig betaald!

Vragen aan M.P.J. Rubens
Nou, meneer M.P.J. Rubens, als dit allemaal geen ‘omissies’ c.q. enorme blunders zijn van uw cliënt S., wat zijn het dan? En nog iets meneer M.P.J. Rubens, als uw cliënt S. toch zo’n geweldig werk heeft geleverd jegens de betreffende vrouwelijke klant, waarom heeft hij dan niet de rechterlijke uitspraken van haar procedures naar haar opgestuurd?

Advocaat M.P.J. Rubens blijft maar liegen
M.P.J. Rubens gaat onverdroten verder met schaamteloos te liegen over mij. M.P.J. Rubens beweert namelijk dat ik contact heb opgenomen met de vrouwelijke klant van S. om ontevredenheid bij haar op te wekken. In werkelijkheid heb ik enkel en alleen contact met haar opgenomen omdat zij een getuige is. Ik wilde van haar de bevestiging dat een van de vele lasterlijke beschuldigingen van de twee doortrapte rechtbankleugenaars annex ordinaire moddergooiers M.P.J. Rubens en S. vals is. Deze bevestiging heeft de betreffende vrouwelijke klant van S. inderdaad gegeven. Verder heeft ze verklaard dat S. haar heel slecht op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van haar procedures, haar geen processtukken heeft toegestuurd en dat ze S. een slecht iemand en een slechte jurist vindt. M.P.J. Rubens en S. weten dit allemaal want ik heb ze het uitgetypte telefoongesprek met deze getuige doen toekomen. De twee onbeschofte vlegels M.P.J. Rubens en S. hebben echter niet het fatsoen gehad om mij hun excuses te maken, laat staan dat ze hebben aangeboden mij schadeloos te stellen. M.P.J. Rubens en S. zijn werkelijk schorriemorrie!

Nog een vraag aan M.P.J. Rubens
De klap op de vuurpijl is dat M.P.J. Rubens mij aansprakelijk stelt voor de schade die zijn cliënt S. lijdt door mijn contacten met slachtoffers van diezelfde S. Vraagje meneer M.P.J. Rubens, welke schade bedoelt u precies? Deze slechte advocaat denkt kennelijk er een slaatje uit te kunnen slaan als iemand in een vrij land contact opneemt of onderhoudt met mensen. Een beter bewijs dat M.P.J. Rubens het liefst zo snel mogelijk uit de advocatuur geschopt moet worden, is er volgens mij niet.

De moraal van het bovenstaande moge duidelijk zijn: als je goede juridische bijstand wilt van een nette advocaat, dan kun je M.P.J. Rubens van Rubens Advocatuur in Druten beter links laten liggen.